Kwaliteitszorg

Meten en beheersen van kwaliteit

De zorg voor kwaliteit blijft ons bezig houden. In een tijd waarin interne en externe klanten steeds veeleisender worden is dat ook logisch. Een van onze belangrijkste activiteiten is dan ook het zoeken naar manieren om die kwaliteit te meten en te beheersen.

De kwaliteitsbeoordeling

KSV Facilitair BV maakt gebruik van het dagelijks kontrole systeem (DKS).

Het Dagelijks Controlesysteem (DKS) is ontwikkeld om de kwaliteit van het schoonmaakproces te bewaken. DKS is een steekproefcontrole die snel en eenvoudig kan worden uitgevoerd door de object- of projectleiding voor directe resultaatmeting. Doel van DKS is het verschaffen van inzicht in de kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden.

KSV heeft gekwalificeerde medewerkers in dienst om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen. (erkende VSR-kwaliteitsinspecteur/-controleurs)

Verdere kwaliteitsborging

Om kwaliteit nog verder te waarborgen, maken wij gebruik van een logboek bij onze schoonmaakdienst. In dit logboek worden zaken als aandachtspunten, afspraken en controles in bijgehouden. Tevens worden daar evaluaties in vermeld. In overleg nemen wij meerdere malen per jaar dit logboek met u door. Natuurlijk neemt dit niet weg dat wij tussentijds altijd openstaan voor suggesties.

Milieu

Zorg voor het milieu is ook een onderdeel van onze zorg voor kwaliteit. KSV Facilitair BV besteed veel aandacht aan milieusparende schoonmaakmethoden. Met de keuze voor toe te passen middelen en technieken wordt hier nadrukkelijk rekening mee gehouden. Wij zien er op toe dat onze medewerkers alle wettelijke voorschriften in acht nemen.

Zo leveren wij onze bijdrage aan een gezond werk en leefklimaat voor uw en onze toekomst.

BEL ONS