Kwaliteitszorg

Meten en beheersen van kwaliteit

De zorg voor kwaliteit blijft ons bezig houden. In een tijd waarin interne en externe klanten steeds veeleisender worden is dat ook logisch. Een van onze belangrijkste activiteiten is dan ook het zoeken naar manieren om die kwaliteit te meten en te beheersen.

KSV Facilitair BV maakt dan ook gebruik van het VSR kwaliteitmeetsysteem (KMS) én het dagelijks kontrole systeem (DKS).

De kwaliteitsbeoordeling

De metingen ten behoeve van het VSR-kwaliteitmeetsysteem worden verricht door een gekwalificeerde medewerker van KSV Facilitair BV (erkende VSR-kwaliteitsinspecteur/-controleur)

Tijdens een ronde door het object wordt met behulp van wetenschappelijk verantwoorde steekproeven gecontroleerd. U als Klant en KSV komen een ‘Acceptable Quality Level’-norm (AQL = acceptabele kwaliteitsnorm) overeen.
Het VSR-kwaliteitmeetsysteem kent dan ook een (geringe) tolerantie voor het toegestane aantal fouten. De kwaliteitsbeoordeling wordt periodiek herhaald. In sommige gevallen geven de resultaten van de inspectie aanleiding tot een extra ‘tussencontrole’.

Analyse van de beoordeling

Iedere fout wordt ergens door veroorzaakt en iedere fout heeft een gevolg. Een analyse van de resultaten is dan ook minstens zo belangrijk als de inspectie zelf. Welke fouten zijn gemaakt en hoe zijn deze fouten ontstaan? Door de foutscore goed te analyseren komt het antwoord op dergelijke vragen boven tafel en kan hiermee adequaat worden gereageerd.

De kwaliteitsbeoordeling heeft uitsluitend een corrigerende functie: het is geen doel op zich maar een middel om het niveau van het schoonmaakwerk optimaal in overeenstemming te brengen met de verwachtingen van U als Klant én de gebruiker van de schoongemaakte ruimte.

Kortom, door ons VSR-kwaliteitmeetsysteem zit het schoonmaakonderhoud niet langer meer in de sfeer van de subjectieve beoordeling. De VSR-standaard is dus een rationeel managementinstrument dat U als Klant de garantie geeft dat zijn opdracht goed en professioneel wordt uitgevoerd.

Verdere kwaliteitsborging

Om kwaliteit nog verder te waarborgen, maken wij gebruik van een logboek bij onze schoonmaakdienst. In dit logboek worden zaken als aandachtspunten, afspraken en controles in bijgehouden. Tevens worden daar evaluaties in vermeld. In overleg nemen wij meerdere malen per jaar dit logboek met u door. Natuurlijk neemt dit niet weg dat wij tussentijds altijd openstaan voor suggesties.

Milieu

Zorg voor het milieu is ook een onderdeel van onze zorg voor kwaliteit. KSV Facilitair BV besteed veel aandacht aan milieusparende schoonmaakmethoden. Met de keuze voor toe te passen middelen en technieken wordt hier nadrukkelijk rekening mee gehouden. Wij zien er op toe dat onze medewerkers alle wettelijke voorschriften in acht nemen.

Zo leveren wij onze bijdrage aan een gezond werk en leefklimaat voor uw en onze toekomst.

BEL ONS